Aktuellt

Information om den närmaste framtiden!

Som alla säkert vet har Folkhälsomyndigheten utfärdat en rekommendation om ”social distansering” innebärande avstånd mellan individer och max antal personer som får samlas vid möten m.m.

Detta innebär för vår del att det årsmöte som skulle hållits i maj enligt stadgan har skjutits upp. Vid ett improviserat styrelsemöte den 1 juni beslöt vi att om inga förändringar i rekommendationerna har meddelats senast den 1 september kommer vi att genomföra ett ”årsmöte” utan deltagande från medlemmarnas sida.

Hur skall nu detta ske?

Vi kommer att behandla de viktigaste punkterna i en normal dagordning för årsmöte t.ex. val av ordförande och styrelse i övrigt, presentation av reviderad resultaträkning, medlemsavgifter för 2021 m.m. Vi kommer därefter att skicka ut ett ”protokoll” post ledes till samtliga medlemmar. Om färre än 30 medlemmar har synpunkter på innehållet i protokollet kommer vi att fastställa detsamma och anse att årsmötet 2020 har genomförts. Vi avvaktar nu fram till 1 september kring de direktiv som ges från Folkhälsomyndigheten.

Jultallriken i december kommer vi också att ta ställning till längre fram utifrån de direktiv som ges. Medlemmarnas hälsa går alltid först i dessa bedömningar.

Vi kommer dessvärre inte att kunna ge ut Kamratblad 2 för 2020 eftersom den verksamhet som normalt redovisas inte har kunnat genomföras. Vi beklagar detta men läget är mycket annorlunda i år och då måste också annorlunda lösningar hittas så vi är redo att möta framtiden. Vi kommer fortlöpande hålla er uppdaterade via vår hemsida.

Vi önskar Er en skön sommar

Styrelsen

Ceremoni vid f.d. F 6

Ceremoni vid f.d. F 6

Den 1 juli 2019 genomfördes den ceremoni som högtidlighöll 80-årsdagen av F 6 etablering och samtidigt, på en dag när, markerade 25-årsdagen av F 6 nedläggning. Vädret var tyvärr inte helt på vår sida med regnskurar och hård blåst. Dock kunde ceremonin genomföras i...

läs mer

Inbjudan Jubileum

Kamrater, 2019-07-01 med början kl 13:00 genomförs en ceremoni med anledning av att flottiljen skulle fyllt 80 år. Ceremonin genomförs av F 7 och leds av C F7. Du som är intresserad av att närvara vid ceremonin skall vara på plats senast kl. 12:50. Ingen föranmälan...

läs mer
Vår gate guardian snyggas upp!

Vår gate guardian snyggas upp!

Inför firandet den 1 juli 2019 gjordes i dag (den 4 juni) en tvättning av A 32:an vid vakten på f.d. F 6. Mossa och diverse avlagringar avlägsnades med högtryckstvätt genom flygfältplutonens försorg. I morgon kommer förhoppningsvis nya dekaler (kronmärken m.m.) komma...

läs mer
Kamratföreningen besöker F 11 museum

Kamratföreningen besöker F 11 museum

Den 15 maj 2019 besökte kamratföreningen tillsammans med Skövde Flygklubbs veteransektion F 11 museum. Vi fick uppleva ett gemytligt museum som på ett utomordentligt sätt speglade verksamheten vid F 11 innan nedläggningen 1980. Museet kan varmt rekommenderas!

läs mer
Fredrik Hedén gästar kamratföreningen

Fredrik Hedén gästar kamratföreningen

Den 11 april 2019 höll Fredrik Hedén ett mycket uppskattat föredrag på Skomakarn´s om sin tid vid Heavy Airlift Wing i ungerska Papa. Många kamrater återsåg Fredrik under kvällen och många minnen från förr ventilerades. Som tack för ett väl framfört föredrag...

läs mer
Årsmötet 2019

Årsmötet 2019

Föreningen avhöll sitt årsmöte den 11 maj på Skomakarn´s i Karlsborg med ett 25-tal medlemmar närvarande. Det kan konstateras att föreningen har en god ekonomi delvis beroende på de generösa bidrag som skänkts av ett antal medlemmar. Föreningens styrelse är densamma...

läs mer
Karlsborgs Flygklubb avslutade sin verksamhet

Karlsborgs Flygklubb avslutade sin verksamhet

Karlsborgs Flygklubb avslutade sin 56-åriga tillvaro den 23/11 på Kanalhotellet med ett extra årsmöte och en god middag. Eftersom flygklubben i samband med det sista mötet överlämnade en icke föraktlig summa pengar till Kamratföreningen tackar vi med att presentera en...

läs mer