Aktuellt

Traditionsrummet på fästningen i Karlsborg är nu återinvigt!

Traditionsrummet på fästningen i Karlsborg är nu återinvigt!

Den 3 juni 2024 klockan 10:00 påbörjades invigningsceremonin av vårt Traditionsrum på Karlsborgs Fästning. Rummet stängdes för ombyggnad, uppgradering och utveckling i februari 2024 och öppnar nu åter för besökare.

Representanter från K 3 i Karlsborg, F 7 Såtenäs, Karlsborgs kommun, Fästningsmuseet, styrelsemedlemmar från F 6 kamratförening och press med flera deltog på denna invigning.

Susanne Eriksson har på ett imponerande sätt drivit projektet tillsamman med övriga på museet inkl. underleverantörer vilket lett till ett fantastiskt resultat med en helt ny nivå som på ett utmärkt sätt håller minnet och traditionen av F 6 levande.

Kamratföreningens ordförande Claes-Åke Eklund klipper banden till Traditionsrummet och visningen kunde därefter starta.

Den nya jättelika glasmontern med flygplansmodeller är den dominerande vyn när man kommer in i rummet vilket ger ett mycket mäktigt intryck. Flera pekskärmar finns också där man kan lyssna till de olika flygplanen samt läsa och se en mängd bilder från Flottiljen och dess verksamhet.

Styrelsen vill tacka Fästningsmuseet för ett utomordentligt excellent utfört arbete och vi rekommenderar verkligen alla intresserade att besöka det nya Traditionsrummet.

Vi kommer närvara på plats den 6 juni på Nationaldagen – välkomna!

2021 års jultallrik!

2021 års jultallrik!

Den 10 december samlades 26 medlemmar till årets jultallrik på Skomakarns i Karlsborg. Som vanligt mycket trevligt och trivsamt! I samband med jultallriken överlämnade Marcus Johnsson en utomordentligt välbyggd modell av flygplan 32. Som tack för en god insats...

läs mer
F 6 Kamrater

F 6 Kamrater

Lördagen den 20 november genomfördes i god ordning kamratföreningen ett kraftigt försenat årsmöte på Skomakarns i Karlsborg. Nödvändiga beslut kunde därmed fattas och på bilden ses uppslutningen som var lägre än normalt denna gråa och kyliga novemberlördag. Nästa...

läs mer
F 6 kamratförening på studiebesöket vid Aeroseum

F 6 kamratförening på studiebesöket vid Aeroseum

Den 8 september begav sig 32 medlemmar i kamratföreningen till Aeroseum i Säve för en efterlängtad dagsutflykt. Vi välkomnades av ”mr museum” Roger Eliasson och de guider som skulle ha hand om oss. Besöket startade med en god lunch som introducerades av Tina Dejby som...

läs mer
F 6 kamratförening på studiebesöket hos F 7

F 6 kamratförening på studiebesöket hos F 7

Den 30 september 2020 äntrade 12 tappra medlemmar bussen från Karlsborg för avfärd mot  F 7. Ytterligare två plockades upp i Skövde och tre anslöt på F 7. Således var vi totalt 17 medlemmar som fick uppleva ett mycket väl genomfört studiebesök. Besöket präglades av...

läs mer

Årsmötet 2020

Som framgick av utsänd skrivelse angående det extraordinarie årsmötet skulle detta anses vara genomfört om inte 10% av medlemmarna hade några invändningar mot förfarandet eller upprättat protokoll. Då inga sådana synpunkter har inkommit efter de stipulerade 15 dagarna...

läs mer

Extraordinärt årsmöte har genomförts

Kamratföreningens styrelse genomförde onsdagen den 2 september 2020 ett extraordinärt årsmöte eftersom ett ordinarie årsmöte inte ansågs lämpligt att genomföra med hänsyn till pandemin. Protokollet från detta årsmöte är nu på väg ut till samtliga medlemmar för samråd....

läs mer

Information om den närmaste framtiden!

Som alla säkert vet har Folkhälsomyndigheten utfärdat en rekommendation om ”social distansering” innebärande avstånd mellan individer och max antal personer som får samlas vid möten m.m. Detta innebär för vår del att det årsmöte som skulle hållits i maj enligt stadgan...

läs mer

Flygdagen på F 7 inställd

Försvarsmaktens flygdag på F 7 den 29/8 2020 är inställd. Mot bakgrund av detta är också kamratföreningens resa dit den dagen inställd. Vi funderar på om vi kan anordna en ersättningsresa på ett säkert sätt. Vi återkommer längre fram. Hälsningar...

läs mer