Etablering

Beslut avseende F 6 etablering

Riksdagen beslöt sommaren 1936 att två nya flygflottiljer skulle sättas upp. En sjätte flygflottilj skulle sättas upp i Karlstad och en sjunde i Karlsborg. Under hösten växlade man flottiljnumreringen så att F 6 kom att hamna i Karlsborg och den sjunde i Karlstad (så småningom på Såtenäs).

F 6 skulle vara en medeltung bombflottilj och utrustas med B 3 (Ju 86K) som börjat licenstillverkas i Sverige av SAAB. På grund av detta beslut började byggnationerna anpassas mot B 3 men strax därefter (våren 1938), ändrade statsmakterna sig och F 6 skulle bli den ”andra lätta bombflottiljen” (den första var F 4).

Från början var tanken att flottiljen skulle byggas upp tämligen långsamt (i huvudsak färdig 1942) men oron i Europa kom att påskynda flottiljens uppbyggnad och den 15 juni beslöts att Kunglig Västgöta Flygflottilj skulle sättas upp den 1 juli 1939.