Traditionsrum

Detta är vårt traditionsrum, som är identiskt med F6-delen på fästningsmuseet.