Nyhet under rubriken ”OM F 6”

Under rubriken ”OM F 6” har en ny flik tillkommit med namnet ”Berättelser” vilket är en plats där olika berättelser och artiklar allt eftersom kommer att publiceras. Hälsningar Styrelsen

Påminnelse om medlemsavgiften för 2024

Kassören vill rikta en påminnelse till de kamrater som ännu inte har betalt avgiften för 2024 att det är dags att göra detta. Medlemsavgiften för 2024 är 100 kr. För person skriven på samma adress som medlem (ordinarie medlem) är medlemsavgiften 50 kr (familjemedlem)....
Föredrag av Övlt Per Carlemalm

Föredrag av Övlt Per Carlemalm

Den 12 oktober samlades ett 40-tal kamrater på Skomakarns i Karlsborg för att lyssna på föredrag som hölls av Per Carlemalm som är chef för Transportflygskvadronen TP 84 på Såtenäs. Per berättade om de gripande händelserna kring evakueringen av personal från Kabul...
Nationaldag och information från Styrelsen

Nationaldag och information från Styrelsen

Den 6 juni närvarade kamratföreningen som brukligt i vårt traditionsrum på Karlsborgs fästning vilket var välbesökt med många intresserade vilket är extra roligt. F 6 är inte någon bortglömd flottilj kan vi konstatera utan tvärt om så finns det en framtidsanda kring...
Kamratföreningens årsmöte 2023 är genomfört

Kamratföreningens årsmöte 2023 är genomfört

Den 6 maj genomfördes årsmötet med efterföljande föredrag vid SOK lokaler i Karlsborg vilket var ett mycket bra val där möte och föredrag kunde genomföras ostört. Drygt ett 30 tal kamrater deltog och efter årsmötet så genomförde Alf Ingesson Thoor ett mycket väl...