Den 30 september 2020 äntrade 12 tappra medlemmar bussen från Karlsborg för avfärd mot  F 7. Ytterligare två plockades upp i Skövde och tre anslöt på F 7. Således var vi totalt 17 medlemmar som fick uppleva ett mycket väl genomfört studiebesök.

Besöket präglades av stor gästfrihet och entusiasm av vår guide Ove Larsson som inledde vårt program med ämnet ”Försvarsupplysning”. Det var intressant att få ta del av organisation, uppgifter och framtid för den moderna Försvarsmakten.

Efter en välsmakande lunch fortsatte programmet med besök vid JAS 39-utställningen, Swedish Air Force Historic Flight samt som avslutning en intressant rundvandring i det välordnade museet som bland annat innehöll en stor avdelning rörande B 16 Caproni samt en väldokumenterad återgivning av Salernoolyckan som ägde rum 18 november 1947 i Italien på berget Monte Carro i provinsen Salerno vilket i hög grad berörde både F 6 och F 7.

Som tack för en mycket trevlig och givande dag på F 7 överlämnades en litografi av Reinhard Grosch föreställande en rote AJS 37 över Karlsborg. F 6 kamratförening uppskattade besöket som gav mersmak!

Reseledare Claes Bjärle