Flottiljchefer

Flottiljchefer vid F 6 1939 – 1994

1939-1941 Överste John Stenbeck
1941-1950 Överste Gösta Hård
1950-1960 Överste Ante Söderlindh
1960-1971 Överste Nils Hansson
1971-1977 Överste Hans Sjövall
1977-1986 Överste Gunnar Hovgard
1986-1989 Överste Göran Tode
1989-1993 Överste Sten Öhlander
1993-1994 Överstelöjtnant mst Claes G Bjärle