Helikoptrar vid F 6

Helikopter 2 (HKP 2)

Aérospatiale Alouette II (franska: Lärkan) är en lätt helikopter som tillverkades av franska Sud Aviation (senare Aérospatiale).

Sud Aviotion Alouette II fick den militära beteckningen Helikopter 2 (HKP 2) och användes av Marinflyget, Flygvapnet samt Arméflyget. Totalt anskaffades 29 helikopterindivider och helikoptertypen var i tjänst i Försvarsmakten fram till 1988.

Flygvapnet opererade HKP 2 mellan 1959 och 1988, vilka var baserade vid flygflottiljerna F 1 Hässlö, F 4 Frösön, F 6 Karlsborg, F 7 Såtenäs, F 8 Barkarby, F 21 Luleå samt Robotförsöksplats Norrland främst för lokal militär flygräddning. HKP 2 inom Flygvapnet kom att ersättas av HKP 9.

Vid F 6 ersattes HKP 2 av HKP 9 1985.

Källa bild: Freddy Stenbom

 

Helikopter 9 (HKP 9)

Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 är en lätt helikopter som har fått stor spridning runt om i världen, bland annat som polis- och räddningshelikopter.

Flygvapnet anskaffade 1985 fyra stycken HKP 9B (Bo 105CB4) som ersättare till HKP 2. Helikoptern användes för lokal flygräddning vid Flygvapnets flygflottilj F 6 i Karlsborg (anropssignal Filip) samt F 7 Såtenäs (anropssignal Gustav) fram tills 1994.

Helikoptern var utrustad med vinsch för att kunna hämta upp nödställda utan att landa helikoptern.

Källa bild: Freddy Stenbom