På årsmötet i Karlsborg den 3 september 2022 valdes en ny ordförande till kamratföreningen.

Ny ordförande är Claes-Åke Eklund och avgående ordförande, Claes G Bjärle, kommer att fortsätta verka inom kamratföreningen som styrelseledamot.

Under fliken ”styrelse” återfinns nu kamratföreningens aktuella styrelsesammansättning.

Hälsningar

Ordförande