Om föreningen

F 6 kamratförening bevarar minnet av Kungl. Västgöta Flygflottilj och dess historia liksom samhörigheten och kamratskapet mellan personer som varit i tjänst vid eller visat intresse för flottiljen.

Medlem i föreningen kan var och en bli som fyller kraven i § 1 och som erlägger av årsmöte fastställd årsavgift. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr. För person skriven på samma adress som medlem (ordinarie medlem) är medlemsavgiften 50 kr (familjemedlem). Detta innebär således att familjemedlem, oavsett hur många, betalar 50 kr. 

Vi är för närvarande 315 medlemmar med en liten kärna av personer som regelbundet träffas på Weras (fd. ”Skomakarns café”)  vid kanalbron (Karlsborg).

Föreningen samarbetar med Fästningsmuseet avseende den del av samlingarna som berör flyget på Karlsborg. Vad avser F 6 epoken 1939-1994 finns en separat utställning i vårt traditionsrum.

Föreningen brukar anordna resor (i regel en per år) samt föreläsningar av inbjudna föredragshållare (en till två per år).

Är du intresserad av att bli medlem, gå in under fliken kontakt för vidare information.