Om föreningen

F 6 kamratförening bevarar minnet av Kungl. Västgöta Flygflottilj och dess historia liksom samhörigheten och kamratskapet mellan personer som varit i tjänst vid eller visat intresse för flottiljen.

Medlem i föreningen kan var och en bli som fyller kraven i § 1 och som erlägger av årsmöte fastställd årsavgift.

Vi är för närvarande 315 medlemmar med en liten kärna av personer som regelbundet träffas på Soldathemmet (Karlsborgs fästning).

Föreningen samarbetar med Fästningsmuseet avseende den del av samlingarna som berör flyget på Karlsborg. Vad avser F 6 epoken 1939-1994 finns en separat utställning i vårt traditionsrum.

Föreningen brukar anordna resor (i regel en per år) samt föreläsningar av inbjudna föredragshållare (en till två per år).

Är du intresserad av att bli medlem, gå in under fliken kontakt för vidare information.