Huvudflygplanstyper vid F 6 åren 1940 – 1994

B 4 (Hawker Hart)

 • Antal på F 6: 30 st.
 • Operativ tid F 6: 1940 – 1941.
 • Beväpning: Två 8 mm kulsprutor m/22, varav en fast och en rörlig, fyra 50 kg bomber eller tolv 12 kg bomber.
 • Max hastighet: 262 km/h.
 • Bränslemängd: 416 liter.
 • Räckvidd: 835 km.
 • Max höjd: 6 000 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd

Källa text: Flyget i Karlsborg

B 5 (Northrop)

 • Antal på F 6: 53 st.
 • Operativ tid F 6: 1941 – 1943.
 • Beväpning: Fyra fasta och en rörlig kulspruta m/22, 750 – 800 kg bomblast.
 • Max hastighet: 275 km/h.
 • Bränslemängd: 1 100 liter.
 • Räckvidd: 800 km.
 • Max höjd: 6 900 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd

Källa text: Flyget i Karlsborg

B 17 A (SAAB 17)

 • Antal på F 6: 58 st.
 • Operativ tid F 6: 1943 – 1947.
 • Beväpning: Två fasta och en rörlig 8 mm kulspruta m/22, 500 kg bomblast, senare påmonterades även raketställ under vingarna på ett okänt antal av flottiljens B 17 A.
 • Max hastighet: 435 km/h.
 • Räckvidd: 1800 km.
 • Max höjd: 8 700 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd 

Källa text: Flyget i Karlsborg

A 21 A-3 (SAAB 21)

 • Antal på F 6: 88 st.
 • Operativ tid F 6: 1947 – 1953.
 • Beväpning: En 20 mm automatkanon m/45 samt fyra 13,2 mm automatkanoner m/39, 700 kg bomblast (en 500 kg bomb samt fyra 50 kg bomber) eller raketer (två 18 cm eller åtta 14,5 cm raketer), eller två napalmbomber.
 • Max hastighet: 640 km/h.
 • Bränslemängd: 510 liter samt 800 liter i två fällbara extratankar.
 • Max höjd: 11 000 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd 

Källa text: Flyget i Karlsborg

A 29 B (SAAB ”Flygande tunnan”)

 • Antal på F 6: 69 st.
 • Operativ tid F 6: 1954 – 1957.
 • Beväpning: Fyra fasta 20 mm automatkanoner m/47, ett flertal raketalternativ. I stället för fälltankar kunde också två napalmbomber medföras.
 • Max hastighet: 1 035 km/h.
 • Bränslemängd: 2 150 liter samt 900 liter i fällbara extratankar.
 • Max höjd: 13 700 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd 

Källa text: Flyget i Karlsborg

A 32A (SAAB 32 LANSEN)

 • Antal på F 6: 116 st.
 • Operativ tid F 6: 1957 – 1978.
 • Beväpning: Fyra fasta 20 mm automatkanoner, 1 500 kg bomblast eller en mängd raketalternativ eller två robotar Rb 04.
 • Max hastighet: 1 125 km/h.
 • Bränslemängd: 3 500 liter + bränsle i extra tank om 600 liter.
 • Räckvidd: 1 850 km.
 • Max höjd: 15 000 m.

Källa bild: Digitalt Museum, Fotograf okänd

Källa text: Flyget i Karlsborg och 32 Lansen Flyghistorisk revy.

AJ 37 (SAAB 37 VIGGEN)

 • Antal på F 6 juli 1977: 35 st.
 • Operativ tid F 6: 1977 – 1994.
 • Beväpning: Fast beväpning saknas. På flygplanets sju balkar kan en stor och varierande last bäras på totalt 2000 kg. Alternativen omfattar kapslar med automatkanoner, bomber, raket kapslar och robotar.
 • Max hastighet: Mach 2.
 • Bränslemängd: 5 525 liter + möjlighet att hänga en fälltank om 1 326 liter.
 • Max stighöjd: Cirka 2 min till 11 000 m.
 • Max höjd: 18 000 m.

Källa bild: Karlsborgs fästningsmuseum, Fotograf okänd

Källa text: Flyget i Karlsborg och System 37 Viggen Flyghistorisk revy.