Kontakt

F6 Kamratförening
c/o Roine Larsson

Kruthusvägen 30B
546 33 Karlsborg

Plusgiro: 4916929-5

Swish konto: 123 698 63 27

Medlemsärenden:
Roine Larsson
c.roine.larsson@gmail.com
0708-869928

Övriga ärenden:
Claes-Åke Eklund
comeklund@hotmail.com      
0701-300230