Som alla säkert vet har Folkhälsomyndigheten utfärdat en rekommendation om ”social distansering” innebärande avstånd mellan individer och max antal personer som får samlas vid möten m.m.

Detta innebär för vår del att det årsmöte som skulle hållits i maj enligt stadgan har skjutits upp. Vid ett improviserat styrelsemöte den 1 juni beslöt vi att om inga förändringar i rekommendationerna har meddelats senast den 1 september kommer vi att genomföra ett ”årsmöte” utan deltagande från medlemmarnas sida.

Hur skall nu detta ske?

Vi kommer att behandla de viktigaste punkterna i en normal dagordning för årsmöte t.ex. val av ordförande och styrelse i övrigt, presentation av reviderad resultaträkning, medlemsavgifter för 2021 m.m. Vi kommer därefter att skicka ut ett ”protokoll” post ledes till samtliga medlemmar. Om färre än 30 medlemmar har synpunkter på innehållet i protokollet kommer vi att fastställa detsamma och anse att årsmötet 2020 har genomförts. Vi avvaktar nu fram till 1 september kring de direktiv som ges från Folkhälsomyndigheten.

Jultallriken i december kommer vi också att ta ställning till längre fram utifrån de direktiv som ges. Medlemmarnas hälsa går alltid först i dessa bedömningar.

Vi kommer dessvärre inte att kunna ge ut Kamratblad 2 för 2020 eftersom den verksamhet som normalt redovisas inte har kunnat genomföras. Vi beklagar detta men läget är mycket annorlunda i år och då måste också annorlunda lösningar hittas så vi är redo att möta framtiden. Vi kommer fortlöpande hålla er uppdaterade via vår hemsida.

Vi önskar Er en skön sommar

Styrelsen