Årsmötet 2020

Som framgick av utsänd skrivelse angående det extraordinarie årsmötet skulle detta anses vara genomfört om inte 10% av medlemmarna hade några invändningar mot förfarandet eller upprättat protokoll. Då inga sådana synpunkter har inkommit efter de stipulerade 15 dagarna...

Extraordinärt årsmöte har genomförts

Kamratföreningens styrelse genomförde onsdagen den 2 september 2020 ett extraordinärt årsmöte eftersom ett ordinarie årsmöte inte ansågs lämpligt att genomföra med hänsyn till pandemin. Protokollet från detta årsmöte är nu på väg ut till samtliga medlemmar för samråd....

Skaraborgs Flygflottilj fyller 80 år – ceremoni och överflygning

Den 1 juli 2020 fyller Skaraborgs Flygflottilj 80 år. Det firas med en ceremoni på Såtenäs samt en överflygning med både nutida och historiska flygplan. Ceremoni och överflygning livestreamas (ceremoni kl. 10:30, överflygning kl. 10:50). Evenemangen kan beskådas på...

Information om den närmaste framtiden!

Som alla säkert vet har Folkhälsomyndigheten utfärdat en rekommendation om ”social distansering” innebärande avstånd mellan individer och max antal personer som får samlas vid möten m.m. Detta innebär för vår del att det årsmöte som skulle hållits i maj enligt stadgan...

Flygdagen på F 7 inställd

Försvarsmaktens flygdag på F 7 den 29/8 2020 är inställd. Mot bakgrund av detta är också kamratföreningens resa dit den dagen inställd. Vi funderar på om vi kan anordna en ersättningsresa på ett säkert sätt. Vi återkommer längre fram. Hälsningar...

Kamratföreningens evenemang den 16/4 och 16/5 är inställda.

Med anledning av den komplexa situation som uppstått i Sverige angående smittspridning av coronavirus har en enhällig styrelse beslutat att ställa in C F 7 föredrag den 16 april och att tills vidare skjuta på årsmötet som skulle ägt rum den 16 maj. Vi beklagar att vi...