Den 25 maj genomfördes årsmötet med efterföljande föredrag vid SOK lokaler i Karlsborg. Drygt ett 30-tal kamrater deltog denna fina försommardag. Efter årsmötet genomförde Lars Karlsson ett mycket intressant föredrag om DC-3 (TP 79002 Munin) som idag står uppställd vid Fskj lägret i Karlsborg. Planet levererades 19 februari 1943 till US Army Air Force och fick numret 42-32877. Planen har en spännande historia innan det hamnade vid det svenska flygvapnet med tjänst i både Nordafrika och Sicilien 1943 innan det blev dags för den stora invasionen 6 juni 1944 med start på D-dagen. Ett mycket uppskattat föredrag.

Sedan vidtog en god lunch på Weras innan det blev samling vid vår ”Gate Guardian” vid f.d. Flottiljvakten. Fotografering, nedläggning av blomma och en tyst minut över våra förlorade kamrater fick avslutade årsmötet.

Styrelsesammansättningen kvarstår efter omval och Anders Johansson valdes till sekreterare.

Hälsningar

Styrelsen