Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag

Den 6 juni firades Sveriges nationaldag och kamratföreningen hade samlat flera från styrelsen som guidade besökande i vårt nya Traditionsrum. Det var välbesökt hela dagen vilket visar på det intresse som finns för flyget och F 6! Vårt nya Traditionsrum lockade gammal...
Traditionsrummet på fästningen i Karlsborg är nu återinvigt!

Traditionsrummet på fästningen i Karlsborg är nu återinvigt!

Den 3 juni 2024 klockan 10:00 påbörjades invigningsceremonin av vårt Traditionsrum på Karlsborgs Fästning. Rummet stängdes för ombyggnad, uppgradering och utveckling i februari 2024 och öppnar nu åter för besökare. Representanter från K 3 i Karlsborg, F 7 Såtenäs,...
Kamratföreningens årsmöte 2024 är genomfört

Kamratföreningens årsmöte 2024 är genomfört

Den 25 maj genomfördes årsmötet med efterföljande föredrag vid SOK lokaler i Karlsborg. Drygt ett 30-tal kamrater deltog denna fina försommardag. Efter årsmötet genomförde Lars Karlsson ett mycket intressant föredrag om DC-3 (TP 79002 Munin) som idag står uppställd...
Vårens resa till Flygvapenmuseet i Linköping är nu genomförd

Vårens resa till Flygvapenmuseet i Linköping är nu genomförd

Så har då vårens resa för 2024 genomförts vilket i år gick till Flygvapenmuseet i Linköping. Det var drygt 30 kamrater på plats varav merparten kom med buss från Karlsborg. Vid framkomsten samlades vi för en genomgång och delades sedan upp i två grupper med var sin...

Nyhet under rubriken ”OM F 6”

Under rubriken ”OM F 6” har en ny flik tillkommit med namnet ”Berättelser” vilket är en plats där olika berättelser och artiklar allt eftersom kommer att publiceras. Hälsningar Styrelsen