Påminner om C K3 föredrag på Soldathemmet den 14 november kl. 1700.

Anmälan senast den 11 november enligt anvisningar i Kamratbladet nr 2 2019.

Styrelsen