Under rubriken ”OM F 6” har en ny flik tillkommit med namnet ”Berättelser” vilket är en plats där olika berättelser och artiklar allt eftersom kommer att publiceras.

Hälsningar

Styrelsen