Med anledning av den komplexa situation som uppstått i Sverige angående smittspridning av coronavirus har en enhällig styrelse beslutat att ställa in C F 7 föredrag den 16 april och att tills vidare skjuta på årsmötet som skulle ägt rum den 16 maj.

Vi beklagar att vi varit tvungna att vidta dessa åtgärder men det är naturligtvis så att medlemmarnas hälsa inte får äventyras.

Ta vara på er därute, så ses vi förhoppningsvis längre fram detta år när läget har blivit bättre och verksamheten kan komma igång igen.

Styrelsen