Den 6 maj genomfördes årsmötet med efterföljande föredrag vid SOK lokaler i Karlsborg vilket var ett mycket bra val där möte och föredrag kunde genomföras ostört. Drygt ett 30 tal kamrater deltog och efter årsmötet så genomförde Alf Ingesson Thoor ett mycket väl genomarbetat föredrag om flygsäkerhet, haverier och utveckling av det svenska flygvapnet från kalla kriget fram till idag vilket uppskattades.

I anslutning till årsmötet överlämnade Marcus Johnsson en detaljrik och fin modell på en A 29 med F 6 beteckning vilken tillsamman med våra andra modeller kommer att ställas ut i vårt traditionsrum på fästningen. Detta tackar vi särskilt för!

Sedan vidtog en god lunch på Skomakarn´s innan det blev samling vid vårt ”Gate Guardian” vid f.d. Flottiljvakten. Fotografering, nedläggning av blomma och en tyst minut avslutade årsmötet.

Styrelsesammansättningen ändrades i anslutning till årsmötet då Claes G Bjärle samt Rune Bladh ersattes av Leif Hellgren och Anders Johansson. Vi tackar de avgående som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Kamratföreningens bästa och hälsar samtidigt de nyvalda välkomna!

Styrelsen