Kamrater,

2019-07-01 med början kl 13:00 genomförs en ceremoni med anledning av att flottiljen skulle fyllt 80 år. Ceremonin genomförs av F 7 och leds av C F7.

Du som är intresserad av att närvara vid ceremonin skall vara på plats senast kl. 12:50. Ingen föranmälan krävs.

Parkering kommer att finnas tillgänglig, så långt möjlig i närområdet.

Någon rundvandring inom det gamla flottiljområdet är inte möjlig av säkerhetsskäl, däremot kommer flygplatsplutonen att vid sidan av ceremoniområdet att visa sin materiel.

Du som är medlem i F 6 Kamratförening kommer även att få en inbjudan via posten.

Välkommen!

Styrelsen i F 6 Kamratförening.