Försvarsmaktens flygdag på F 7 den 29/8 2020 är inställd.

Mot bakgrund av detta är också kamratföreningens resa dit den dagen inställd.

Vi funderar på om vi kan anordna en ersättningsresa på ett säkert sätt. Vi återkommer längre fram.

Hälsningar

Styrelsen