Påminnelse medlemsavgift 2021

Föreningens kassör vill med denna information påminna de medlemmar som ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2021 att göra detta.

Hälsningar

Styrelsen