Torsdagen den 14 november höll C K 3, överste Ola Barvér, ett uppskattat föredrag och vad som står för dörren på f.d. F 6 och situationen inom främst armén i Försvarsmakten. Inriktningen i det kommande försvarsbeslutet torde härvidlag inte innebära några stora förändringar för K 3.

Större blir förändringarna på gamla F 6 med bl.a. en omfattande ny- och tillbyggnad för att ge plats åt nya verksamheter.

Vi tog under kvällen emot en gåva av Marcus Johnsson avsedd för Fästningsmuseet i form av en utomordentligt välbyggd modell av en AJ 37 i skala 1:48 (F 6 fpl 34) som nu är överlämnad till museet. Tack Marcus!

Bilden visar C K3 med överlämnad gåva för ett väl genomfört föredrag.