Föreningen avhöll sitt årsmöte den 11 maj på Skomakarn´s i Karlsborg med ett 25-tal medlemmar närvarande. Det kan konstateras att föreningen har en god ekonomi delvis beroende på de generösa bidrag som skänkts av ett antal medlemmar. Föreningens styrelse är densamma som föregående år. Funktionen ersättare i styrelsen har borttagits och ersatts med en ordinarie styrelseledamot.

Bilden visar deltagarna på årsmötet vid A 32:an vid vakten på f.d. F 6.