De F 6 kamrater som ännu inte betalt sin medlemsavgift för 2023 påminns om att göra detta under februari.

Hälsningar kassören