Föreningens kassör vill med denna information påminna de medlemmar som ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2022 att göra detta.

Hälsningar

Styrelsen