Som meddelades i decemberskrivelsen kommer vi fortlöpande återkomma under 2021 med information om vår verksamhet. Förhoppningen är att vi under våren succesivt kommer att se en förbättring och återgång till ett något mer normalt läge inom kamratföreningen även om det just nu känns avlägset och oförutsägbart. För kamratföreningen har året varit mediokert då vår verksamhet framförallt består av möten, resor, föredrag och gemenskap vilket i princip varit inställt under hela året förutom ett uppskattat besök på F 7 den 30/9.

Fram tills vi kan ses igen så får ni alla ta hand om er där ute!

Hälsningar från styrelsen